Resum gràfic de la carta “Dubtes d’un ciutadà corrent”

01/09/2021

A mitjans d’agost, vam publicar una carta al nostre web amb el títol “Dubtes d’un ciutadà corrent”, escrita pel vicepresident de l’associació, en Joaquim Borrell. 

La carta, com ja vau poder llegir, exposa les preocupacions i els dubtes que qualsevol ciutadà pot tenir sobre el projecte de l’ampliació de l’aeroport. Des dels inconvenients que pot comportar, fins com poden arribar a patir els realment afectats: els habitants. 

Més endavant, el diari Ara ens la va publicar, amb un format més reduït però mantenint la idea principal i la força del missatge. 

Ara, presentem un resum gràfic d’aquesta carta, amb un format més visual i reduït que conté tota la informació, que segueix mantenint la idea principal i la força del seu missatge.