POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades personals segons el RGPD

Plataforma Contra El Soroll I La Contaminació Química Dels Avions, Prou Soroll., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web: https://prousoroll.eu, s’inclouen en el arxius automatitzats específics d’usuaris dels serveis de la Plataforma Contra El Soroll I La Contaminació Química Dels Avions, Prou Soroll.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té per objecte mantenir la relació comercial i la realització de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats de Plataforma Contra El Soroll i la Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll.

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’única finalitat de complir amb l’esmentada finalitat.

Plataforma contra el Soroll i la contaminació química de l’aeronau, prou soroll. Adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació dels mateixos, i pel que deroga l’antiga LOPD, la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot ser realitzat pel propi usuari a través del correu electrònic a: plataformaprousoroll@gmail.com.

L’usuari declara que totes les dades facilitades per ell són veraces i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Plataforma Contra el Soroll i la Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll.

Finalitat del tractament de dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

En Plataforma Contra El Soroll I La Contaminació Química Dels Avions, Prou Soroll., tractarem les teves dades personals recavades a través del lloc Web: https://prousoroll.eu, amb les següents finalitats:

  • El procés d’arxiu, actualització de sistemes, protecció i salvaguarda de la informació i bases de dades de l’empresa.
  • Enviar informació promocional electrònicament.
  • Facilitar la informació sol·licitada per l’usuari a través del formulari de contacte.
Li recordem que pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són obligatoris, sent impossibles dur a terme les finalitats expressades si no es faciliten aquestes dades.

Durant quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no se sol·liciti la seva supressió i durant el període durant el qual puguin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les seves dades es realitza amb les següents bases legals que les legitimen:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Plataforma Contra el Soroll i La Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll., els termes i condicions dels quals es posaran a la seva disposició en tot cas, amb caràcter previ a un possible contracte.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre l’informem posant a la seva disposició aquesta política de privacitat, que després de llegir-la, si ho accepta, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella prevista a aquest efecte.
En el cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, fent totalment impossible facilitar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a la Plataforma Contra El Soroll I La Contaminació Química Dels Avions, Prou Soroll., excepte obligació legal.

Dades recollides pels usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades personals en els servidors d’allotjament compartit, Plataforma Contra El Soroll i La Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll. Prou Soroll no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Drets de propietat intel·lectual https://prousoroll.eu

Plataforma contra el Soroll i la contaminació química de l’aeronau, prou soroll. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “saber com” i qualsevol altre dret relacionat amb els continguts del lloc web https://prousoroll.eu i els serveis que s’hi ofereixen, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://prousoroll.eu sense el consentiment previ per escrit.

Propietat Intel·lectual de Programari

L’usuari haurà de respectar els programes de tercers posats a disposició per Plataforma Contra el Soroll i la Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll., encara que siguin gratuïts i/o de lliure accés públic.

Plataforma Contra El Soroll I La Contaminació Química Dels Avions, Prou Soroll disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència per al servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepte els drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i només durant la durada del mateix.

Per a qualsevol acció que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit de Plataforma Contra el Soroll i La Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll., quedant prohibida a l’usuari l’accés, modificació, visualització de la configuració, estructura i fitxers dels servidors titularitat de Plataforma Contra el Soroll i la Contaminació Química dels Avions,  Prou Soroll., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una acció negligent o maliciosa per la seva part.

Propietat intel·lectual del contingut allotjat

Es prohibeix l’us contrari a la legislació vigent sobre propietat intelectual dels serveis prestats per la Plataforma Contra El Soroll I La Contaminació Química Dels Avions, Prou Soroll i en particular de:

  1. L’ús que sigui contrari a la legislació espanyola o que atempti contra els drets de tercers.
  2. La publicació o transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Plataforma Contra el Soroll i La Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll., sigui violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  3. Esquerdes, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que infringeixi els drets de propietat intel·lectual de tercers.
  4. La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o en contravenció del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
  5. Utilitzar el servidor de correu del domini i les adreces de correu electrònic per enviar correu brossa massiu.
L’usuari té plena responsabilitat pel contingut del seu lloc web, la informació transmesa i emmagatzemada, enllaços d’hipertext, reclamacions de tercers i accions legals en referència a la propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable de les lleis i reglaments vigents i de les normes que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com dels principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Plataforma Contra El Soroll I La Contaminació Química Dels Avions, Prou Soroll per les despeses que generi la imputació de Plataforma Contra El Soroll I La Contaminació Química Dels Avions, Prou Soroll en alguna causa en que la responsabilitat fos atribuïble al usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, incloent el cas de una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Plataforma Contra El Soroll I La Contaminació Química Dels Avions, Prou Soroll realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es fa responsable de la pèrdua o eliminació accidental de dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la substitució total de les dades eliminades pels usuaris, ja que les esmentades dades podrien haver estat esborrades i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la substitució dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Plataforma Contra el Soroll i la Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa en funció de la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La substitució de les dades eliminades només s’inclou en el preu del servei quan la pèrdua del contingut es degui a causes imputables a Plataforma Contra El Soroll i La Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, Plataforma contra el Soroll i la Contaminació Química dels Avions Prou Soroll, no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats expressament pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Plataforma Contra el Soroll i La Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll, sí està autoritzat a enviar comunicacions comercials relatives a productes o serveis de Plataforma Contra el Soroll i la Contaminació Química dels Avions, Prou Soroll que són similars a les que inicialment es van contractar amb el client.

En qualsevol cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li enviï més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

REV: 20.3009