La importància de la salut

29/07/2021

La salut de les persones és una part molt important que no podem oblidar quan parlem del debat de l’ampliació de l’aeroport. 

Segons un estudi de la UAB del 2020, les emissions que provoquen els avions que aterren o s’enlairen a l’aeroport de Barcelona tenen un impacte fins a 17 km als seus voltants. Per veure-ho més clar, això vol dir que arriben, en direcció a Barcelona, fins a la Plaça Catalunya. És per això que s’ha de tenir en compte que hi ha milers de famílies afectades que poden patir les conseqüències d’aquestes emissions, com podrien ser malalties respiratòries, càncer o asma, entre d’altres. 

L’ampliació de l’aeroport no és sinònim de progrés, com diuen alguns. L’ampliació és sinònim d’afectació a les persones que viuen als voltants i al medi ambient. 

L’ampliació va en contra de TOTS.