Carta a Ple

Il·lustríssim Sr. Alcalde de Castelldefels Aquest escrit es presenta per ser llegit en el pròxim plé de l’Ajuntament pel President de la PLATAFORMA PROU SOROLL I CONTAMINACIÓ QUÍMICA DELS AVIONS, i pugui ser debatut el seu contingut pels diferents grups municipals, i per tant, obtenir el més ampli suport possible, en bé de tots els ciutadans de Castelldefels. A EL PLÉ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS D. JOSÉ VELASCO I RAMÍREZ, amb D.N.I. nº 36.450.276-Z, actuant en qualitat de President de l’associació d’aquest municipi “PLATAFORMA PROU SOROLL I CONTAMINACIÓ QUÍMICA DELS AVIONS” SOL·LICITA DEL PLÉ DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, suport per lluitar contra la persecució que ve suportant de part d’un sector de l’Administració que hauria de vetllar per la salut i qualitat de vida de la vila de Castelldefels. En efecte, la Delegació de Govern de Madrid i el seu delegat Sr. Rangel i la Generalitat: Transit i la seva Consellera Sra. Tura, estan coaccionat als veïns. En la seva pàgina WEB manifesten no haver prohibit ni una sola manifestació en els 3 últims anys. Però resulta que a la PLATAFORMA, se les ha prohibit totes. L’administració es va equivocar d’inici, ja que no van fer la nova pista contra el mar i els avions són enviats contra les persones i quan aquestes, en el seu just dret, protesten, no només se’ls pretén impedir el seu dret Constitucional a manifestar-se, si no que a més se’ls coacciona amb l’ús desproporcionat de la seva força, la qual reben de poble. Els fets són qualificats de greus. Així tipifiquen “anar a velocitat inferior a 60 km. / H. en Autopista “quan anàvem encaixonats per dos furgons policials obrint i tancant la marxa. Dos departaments de diferents administracions: D.Gob. i Trans. S’han posat d’acord, amb les seves falses acusacions contra els veïns manifestants. La Plataforma, en la línia marcada pel propi ple de l’Ajuntament de Castelldefels que prenc un acord unànime al Plé d’abril de 2006 dient, en moció aprovada, en el seu apartat “c” “recolzarà els Accions i actuacions que consideri adiens a l’ asoliment d’aquest objetiu “. La Plataforma, efectivament ha vingut efectuant acions i contactes de tot tipus, amb l’interès d’acabar amb l’agressió dels avions, com l’esmentada manifestació. Per raó de tot això sol·licita de l’Plé que es realitzin accions per protegir la lliure expressió i el dret dels veïns de manifestar-se en defensa de la seva salut, tranquil·litat i qualitat de vida .. CASTELLDEFELS, 22 DE SETEMBRE DE 2006- J0SEP VELASCO PRESIDENT DE PLATAFORMA CONTRA EL SOROLL I CONTAMINACIÓ QUÍMICA DELS AVIONS.

Deixa un comentari