PROU SOROLL

Assemblea General ordinària de Socis

 ASSOCIACIÓ PLATAFORMA CONTRA EL SOROLL I CONTAMINACIÓ QUÍMICA DELS AVIONS. PROU SOROLL

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS DE

L’ASSOCIACIÓ, PLATAFORMA CONTRA EL SOROLL I

CONTAMINACIÓ QUÍMICA DELS AVIONS. PROU SOROLL
CORRESPONENT A l’ANY 2020

15/12/2021
A LES 19.00 H

EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
I A LES 19.15 H EN SEGONA.

LLOC: EL RACÓ DEL GOURMET,
Avinguda de la Constitució, 101, 08860 Castelldefels

ORDRE DEL DIA


1. APROVACIÓ DE L’ACTA ASSEMBLEA ANTERIOR.

2. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE:


           
a. SITUACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE l’AEROPORT DEL PRAT.
            b. L’AGRESSIÓ DELS AVIONS SOBRE ELS VEÏNS A LA ZONA COSTANERA.
            c. INFORMAR DE COM QUEDA LA SALUT AL VOLTANT DE l’AEROPORT.
            d. ANALITZAR LA LLISTA DE SOCIS ACTIVA I DEIXAR ESTABLERTS ELS QUE CONTINUEN D’ALTA.

3. APROVACIÓ, SI ES CAU, DELS COMPTES DE L’ASSOCIACIÓ DE L’EXERCICI 2020.

4. RENOVACIÓ, DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE L’ENTITAT I PRESSA DE POSSESSIÓ DE NOUS MEMBRES.

5. PRECS I PREGUNTES.